Som kunde på altomhaandarbeide.no er du omfattet av personvernsreglene og de personvernsrettslige betingelsene for altomhaandarbeide.no

Ved å godkjenne salgs- og leveringsbetingelsene aksepterer kunden personvernsbetingelsene for altomhaandarbeide.no

Vi registrerer persondata om kunden. Det er opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og opplysninger om hva du har kjøpt. Vi lagrer ikke personfølsomme data.

Formålet med innsamlingen er å kunne behandle kjøpet, levere varene og oppfylle regnskapslovens krav. Itillegg er formålet å kunne gi deg råd og å tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring.

Vi lagrer data i 5 år, jf. regnskapslovens § 10, etter dette blir opplysningene slettet. Vi registrerer ingen personfølsomme opplysninger.

Har kunden valgt å motta vårt nyhetsbrev, bruker vi også kundens opplysninger til utsendelse av dette. 

Vi innhenter kundens samtykke før vi behandler kundens persondata til de formålene som er beskrevet ovenfor. Kundens samtykke er frivillig, og kan til enhver tid trekkes tilbake.

Kunden har mulighet for innsyn i vårt dataregister, og kunden kan motsette seg en registrering. Henvendelse i denne forbindelse sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktøren for Burda Nordic er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger:

Burda Nordic

Nørregyde 3

Bramdrupdam

6000 Kolding

Danmark

Cvr. nr. 33034245

Telefon nr.: +45 7399 6600

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.altomhaandarbeide.no