For- og efternavn *
Gate *
 
Husnr *
Blokk
Etasje
Leil
Postnummer & Sted *
Land *
Telefonnummer *
Mobiltelefon
E-mailadresse *
Gjenta e-post *
Kupong nummer

Velg betaling:

X

SLIK FUNGERER DITT MEDLEMSKAP

1. Som medlem får du tilsendt bladet på utgivelsesdagen. Medlemstilbudenegjelder ikke i utlandet. Det taes forbehold om pris. moms - og portoendringer, samt endringer av vilkårene.

2. Medlemsskapet løper til det sies opp. Etter introduksjonstilbudet starter en ny medlemsperiode, den kan sies opp med en måneds varsel til utgangen av en måned.

3. Introduksjonstilbud kan ikke sies opp.

4. Retur av blader eller nektet mottakelse av blader overfor posten fritar ikke for betaling av allerede utsendte blader.

5. Du har 14 dages angrefrist på kjøpet. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du har mottatt ditt første magasin. Ønsker du at bruke angrefristen, skal du gi oss beskjed omdette ved å kontakte kundeservice på 21 05 82 39 eller kundeservice@repiit.com

BETALING AV MEDLEMSKAP:

6. Du er regisrert med automatisk kortbetaling. Betalingskortet ditt vil bli trukket påmagasinets betalingsdato, alt etter magasinets utgivelsesfrekvens. Automatisk kortbetaling er en gratis betalingsløsning (0 kr./md.)

7. Under selvbetjening på www.mittabonnemnet.no kan du til enhver tid endre betalingsmetode til Betalingsservice eller utsendelse av giro.

8. Du kan avvise en betaling eller komme med innsigelser ved å kontakte kundeservice på 21 05 82 39. Dette skal skje senest hverdagen før betalingsdatoen.

9. Dine kortopplysninger blir, i innmeldingsperioden, utelukkende oppbevart av DIBS, som er en dansk betalingsformidler. Alle informationer sendes sikkert (SSL-kryptert)


Serviceinformasjon: Vi vil gjerne yte deg så god service som mulig. Derfor er detviktig at vi alltid har riktige opplysninger - det gjelder navn, adresse, telefonnummer samt evt. e-mail adresse. Du kan selv sørge for å holde kontaktinformasjonen oppdatert via www.mitmedlemskab.dk, det er din personlige side. Her kan du se informasjon om medlemskapet samt foreta de nødvendige endringene. Allinformasjon behandles hos oss og lagres hos Burda Nordic og følger til enhver tid gjeldende lovgivning

Slik fungerer det:
Du sendes videre til DIBS, hvor du bes registrere dine kortoplysninger.
Etter din gratis introduksjonsmåned, fortsetter ditt medlemskap til 89,- kr/mnd som du til enhver tid kan melde deg fra, på www.mittabonnement.no